360875_tabell_370742_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
360875_tabell_370742
statistikk
2018-12-07T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
false

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2018

Innhald

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar1
2018Endring i prosent
MedlemmerProsentdel2017 - 20182014 - 2018
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012.
3Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2010 og 2012.
I alt655 236100,05,811,6
Baha'i1 1150,2-2,7-1,1
Buddhisme20 0773,115,717,5
Hinduisme10 4271,616,341,2
Islam166 86125,59,026,3
Jødedom27890,12,61,0
Kristendom355 07054,24,65,3
Sikhisme33 7040,61,410,1
Livssyn95 03014,52,39,9
Andre trus- og livssynssamfunn2 1630,316,431,0