360875_tabell_370740_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
360875_tabell_370740
statistikk
2018-12-07T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
false

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2018

Innhald

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent1
20172018
Medlemmer i trus- og livssynssamfunnAndelMedlemmer i trus- og livssynssamfunnAndel
1Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken for 2012.
I alt619 222100,0655 236100,0
Baha'i1 1460,21 1150,2
Buddhisme17 3512,820 0773,1
Hinduisme8 9651,410 4271,6
Islam153 06724,7166 86125,5
Jødedom27690,17890,1
Kristendom339 49254,8355 07054,2
Sikhisme23 6540,63 7040,6
Livssyn92 91915,095 03014,5
Andre trus- og livssynssamfunn1 8590,32 1630,3