Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk2007, endelige tall

Innhold

Arkiv for Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. mai 2009 2007 Film og video for 4,4 milliarder i 2007
15. mai 2008 2006 Radio og TV omsatte for 8, 5 milliarder
22. mai 2007 2005 Godt år for TV og radio
22. mai 2006 2004 Vekst i film og video
11. mai 2005 2003 Film og video for 3 milliarder
7. juni 2004 2002 Økt omsetning for radio og fjernsyn

Arkiv for Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. mai 2009 2007 Film og video for 4,4 milliarder i 2007
15. mai 2008 2006 Radio og TV omsatte for 8, 5 milliarder
22. mai 2007 2005 Godt år for TV og radio
22. mai 2006 2004 Vekst i film og video
11. mai 2005 2003 Film og video for 3 milliarder
7. juni 2004 2002 Økt omsetning for radio og fjernsyn