20490_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/stkultjen/aar-endelige
20490
Film og video for 4,4 milliarder i 2007
statistikk
2009-05-07T10:00:00.000Z
Kultur og fritid
no
stkultjen, Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikkKultur, Kultur og fritid
true

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk2007, endelige tall

Innhold

Publisert:

Film og video for 4,4 milliarder i 2007

Bedriftene innenfor film og video omsatte for over 4,4 milliarder kroner i 2007. Dette er en økning på 11,8 prosent fra året før. Veksten var likevel noe lavere enn mellom 2005 og 2006.

Omsetning etter næringsundergruppe. Bedrifter. 2002-2007. Milliarder kroner

Verdiskapning etter næringsgruppe. Bedrifter. 2004-2007. Milliarder kroner

Næringshovedgruppen film og video består av film- og videoproduksjon, distribusjon av film og video og filmframvisning. Av disse var film- og videoproduksjon størst i 2007, med 1 821 sysselsatte og en omsetning på over 2,1 milliarder. Sammenlignet med 2006 tilsvarer dette en økning i sysselsettingen på 19,4 prosent og en oppgang i omsetningen på 19,9 prosent. Driftsresultatet i film og videoproduksjon var på 193 millioner, noe som er i samme størrelsesorden som i de foregående tre årene. Driftsmarginen har vært høyere tidligere; i 2007 lå den på 8,6 prosent. Målt i bearbeidingsverdi var verdiskapningen per sysselsatt i film- og videoproduksjon 425 000 kroner.

Radio og fjernsyn omsatte for 9 milliarder

Bedriftene innenfor radio og fjernsyn omsatte for drøyt 9 milliarder i 2007, 6,1 prosent mer enn året før. Det var 6 240 sysselsatte fordelt på 363 bedrifter i denne næringshovedgruppen. Disse bidro til en verdiskapning på over 4 milliarder. Driftskostnadene steg 8,9 prosent fra året før, og var for første gang siden 2002 like store som driftsinntektene.

Foretakstall

Strukturstatistikken for kulturell tjenesteyting publiseres med både bedrifter og foretak som telleenhet. På foretaksnivå var utviklingen i omsetning og sysselsetting tilsvarende den samme som på bedriftsnivå. Foretakene innenfor kulturell tjenesteyting sysselsatte totalt 10 210 personer og omsatte for 14,9 milliarder.

Foretakstall

Strukturstatistikk publiseres med både bedrifter og foretak som statistisk enhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Dette er nærmere beskrevet i "Om statistikken".

 

Næringsplasseringer

I løpet av 2007 og 2008 har det pågått et arbeid med å omkode alle enheter i Statistisk sentralbyrås (SSB) Bedrifts- og foretaksregister til ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Omkodingsarbeidet har avdekket at enkelte foretak og bedrifter har hatt feil næringskode. I slike tilfeller har næringskoden etter dagens standard (SN2002) blitt korrigert. Dette medfører at tallene for enkelte næringer på det mest detaljerte næringsnivået ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor nyhetsbyråer ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Publisering etter ny næringsstandard vil først skje ved publiseringen av foreløpige tall for statistikkåret 2008 i oktober 2009. Her finner du generell informasjon om overgang til ny standard.

Tabeller: