Museum og samlingar2015

Innhald

Arkiv for Museum og samlingar - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
25. mai 2016 2015 Rekordbesøk i musea i 2015
28. mai 2015 2014 Fleire lønte årsverk ved musea
30. mai 2014 2013 Auke i besøka til musea
24. mai 2013 2012 10,7 millionar besøk
14. juni 2012 2011 48 millionar gjenstandar i norske museer
23. juni 2011 2010 Halvparten av besøka er betalte
24. juni 2010 2009 Fleire utstillingar
25. juni 2009 2008 Stabilt museumsbesøk
23. juni 2008 2007 Rekordmange museumsbesøk
28. juni 2007 2006 Fleire kulturhistoriske bygningar
11. juli 2006 2005 Musea hadde 9 millionar besøk
29. juli 2005 2004 32 millionar gjenstandar ved musea
8. juli 2004 2003 8,5 millionar museumsbesøk
8. juli 2003 2002 Seks museumsgjenstandar per nordmann
8. juli 2002 2001 Nokre få museum fekk halvparten av besøka
23. juli 2001 2000 9 millionar besøk i norske museum
8. august 2000 1999 20 millionar gjenstandar i norske museum