255229_tabell_262400_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar
255229_tabell_262400
statistikk
2016-04-14T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Teknologi og innovasjon
no
false
Norsk mediebarometer fanger opp endringer i bruken av ulike medier, som sosiale medier, strømmetjenester og trykte medier versus nettmedier.

Norsk mediebarometer2015

Innhold

Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter medietype og år
1991200020142015
Papiravis84774942
Fjernsyn81827467
Radio71576459
Lydmedier43503938
Ukeblad211787
Bøker24202523
Tidsskrift181498
Tegneserieblad11943
Hjemme-PC..25750
Videomedier10102221
Internett..278887