Statistiske analyser 063

Norsk mediebarometer 2003

Internettbruken øker

Nordmenn bruker stadig mer elektronisk kommunikasjonsteknologi i hverdagen. Andelen av befolkningen som bruker PC hjemme en gjennomsnittsdag, økte fra 2002 til 2003. Andelen som bruker Internett og mobiltelefon økte også i samme periode. Bruken av de tradisjonelle massemediene som avis, radio og TV har derimot ikke forandret seg mye i denne perioden. (26.03)

Velutdannede kinogjengere

Har du høy utdanning og tjener bra? Da er det også stor sjanse for at du er glad i å se film på kino, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier. (05.04)

Ser TV i over to timer daglig

Gjennomsnittsnordmannen ser på fjernsyn i 141 minutter, eller to timer og 21 minutter, hver eneste dag. Men jo høyere utdanning, dess mindre tv-titting, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier. (21.04)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2003

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 063

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

82-537-6577-0

ISBN (trykt)

82-537-6576-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

86

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt