Statistiske analyser 036

Norsk mediebarometer 1999

Stadig flere smittet av Internettfeberen

Folks tilgang til Internett hjemme ble nesten tredoblet fra 1997 til 1999, mens Internettbruken ble mer enn fordoblet. Dette viser Statistisk sentralbyrås mediebarometer. (12.04)

TV2 jevnstor med NRK

TV2 hadde en seerandel på 54 prosent i 1999. Oppslutningen er den samme som for NRKs to kanaler til sammen. I spredtbygde strøk har nå to av fem personer parabolantenne. (12.04)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 1999

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 036

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-4794-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

79

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt