Statistiske analyser 024

Norsk mediebarometer 1997

Stabil bruk av fjernsyn og radio

Andelen fjernsynsseere per dag var i 1997 på 84 prosent, og hver nordmann så i gjennomsnitt 119 minutter på fjernsyn. Dette er bare en minimal økning fra året for. Det har også bare vært en liten okning i forhold til undersøkelsen foretatt i 1991. Fjernsynsseingen har med andre ord vært nokså stabil i 1990-åra.

Mellom 1996 og 1997 har endringen i radiolytting også vært liten. Andelen som lyttet til radio per dag var 61 prosent i 1997 og 59 året for. Gjennomsnittlig tid brukt til dette mediet gikk opp fra 84 til 87 minutter. I forhold til undersøkelsene på begynnelsen av 90-tallet har det derimot vært en nedgang i radiolyttingen.

Ellers er det heller ingen klare endringer i bruken av noen av de andre massemediene fra 1996 til 1997. Bruken av trykte medier har endret seg lite. Aviser er de mest leste trykte medier, med en andel lesere i befolkningen på 84 prosent per dag, medregnet søndager. På vanlige arbeidsdager er leserandelen 88 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 1997

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 024

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISSN

1892-7521

Antall sider

80

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt