Statistiske analyser 012

Norsk mediebarometer 1995

Fjernsynsseing noe økende, videoseing noe ned

Andelen fjernsynsseere og tid som brukes til fjemsynsseing har hatt en liten økning fra 1994 til 1995. Andelen som ser fjernsyn pr. dag har okt fra 82 til 84 prosent. Gjennomsnittlig tid brukt til fjernsyn har økt fra 113 til 124 minutter. Videoseing har derimot hatt en liten nedgang. I 1995 var det 8 prosent som så video en gjennomsnittsdag, mot 11 prosent i 1994.

Både andelen som lytter til plater/ kassetter/CD og andelen hjemme-PC-brukere har gått noe ned. Den siste andelen har sunket fra 11 til 9 prosent pr. dag fra 1994 til 1995. Dette er bemerkelsesverdig, i og med at andelen med tilgang på slikt utstyr i hjemmet har økt fra 33 til 39 prosent i den samme perioden.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 1995

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 012

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-4271-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

76

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt