99089_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogregn/aar
99089
Nedgang i bruttoproduktet for skogbruket
statistikk
2013-11-28T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogregn, Totalregnskap for skogbruket (opphørt), skogprodukter, skogbrukstjenester, bruttoproduktSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Totalregnskap for skogbruket (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. I statistikken Årlig nasjonalregnskap finnes nesten tilsvarende tall i statistikktabell 09170, velg Næring (A64).

Innhold

Publisert:

Nedgang i bruttoproduktet for skogbruket

Bruttoproduktet for skogbruket og tjenester i tilknytning til skogbruket ble beregnet til 4,6 milliarder kroner i 2012. Dette er en nedgang på 13 prosent fra året før.

Totalregnskapet for skogbruket og tjenester tilknyttet skogbruket.
Millioner kronerMillioner kronerEndring i prosent
201120122011 - 2012
Produksjon i skogbruket7 9507 350-7,5
Produktinnsats i skogbruket2 6472 7564,1
Bruttoprodukt i skogbruket5 3044 594-13,4
¬ Driftsresultat i skogbruket3 3472 502-25,2
Figur 1. Skogprodukter levert i året. 2012

Nedgangen i bruttoproduktet skyldes hovedsakelig redusert tømmerpris i 2012. I alt ble det produsert skogprodukter og tjenester til en verdi av 7,4 milliarder kroner. Tømmer for salg og eget bruk er den største enkeltposten i regnskapet, og verdien av dette virket beløp seg til 2,9 milliarder kroner i 2012, som er en nedgang på om lag 200 millioner fra 2011. Verdien av virke til ved er beregnet til 1 milliard kroner. Dette innebærer en oppgang på 100 millioner fra året før. Det skyldes at vedforbruket økte med 10 prosent i 2012. Næringene med tilknytning til skogbruket leverte varer og tjenester for drøyt 1,7 milliarder kroner i 2012.