192876_tabell_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/aar
192876_tabell
statistikk
2015-08-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Oversikt over stående tømmervolum og årlig tilvekst i skog. Nye tall fra Landsskogtakseringen viser at det står 929 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger.

Landsskogtakseringen2010-2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Stående kubikkmasse og årlig tilvekst (under bark)fullscreen-iconStående kubikkmasse og årlig tilvekst (under bark)excel-iconStående kubikkmasse og årlig tilvekst (under bark)csv-iconStående kubikkmasse og årlig tilvekst (under bark)
Tabell 2Stående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m3fullscreen-iconStående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m3excel-iconStående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m3csv-iconStående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m3
Tabell 3Totalareal, etter markslag og takserte regioner (km²)fullscreen-iconTotalareal, etter markslag og takserte regioner (km²)excel-iconTotalareal, etter markslag og takserte regioner (km²)csv-iconTotalareal, etter markslag og takserte regioner (km²)
Tabell 4Produktivt skogareal, etter hogstklasse. Landsskogtakseringen. 1 000 ha og prosentfullscreen-iconProduktivt skogareal, etter hogstklasse. Landsskogtakseringen. 1 000 ha og prosentexcel-iconProduktivt skogareal, etter hogstklasse. Landsskogtakseringen. 1 000 ha og prosentcsv-iconProduktivt skogareal, etter hogstklasse. Landsskogtakseringen. 1 000 ha og prosent
Tabell 5Stående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³)fullscreen-iconStående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³)excel-iconStående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³)csv-iconStående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³)
Tabell 6Årlig tilvekst under bark , etter markslag, treslag og takserte regioner. 1 000 m3fullscreen-iconÅrlig tilvekst under bark , etter markslag, treslag og takserte regioner. 1 000 m3excel-iconÅrlig tilvekst under bark , etter markslag, treslag og takserte regioner. 1 000 m3csv-iconÅrlig tilvekst under bark , etter markslag, treslag og takserte regioner. 1 000 m3
Tabell 7Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosentfullscreen-iconRegistrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosentexcel-iconRegistrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosentcsv-iconRegistrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken