Største ulvejakt på over 90 år

Publisert:

Endret:

I alt ble 18 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2016/17. Det er det største registrerte antallet siden 1923.

Denne økningen kom til tross for at 24 fellingstillatelser innenfor ulvesona ble trukket tilbake. Opprinnelig ble det nemlig gitt tillatelse til å felle 47 ulver i jaktåret 2016/17. Av disse holdt 24 dyr til innenfor ulvesona. Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesona. Til slutt ble antall tillatelser redusert til 20. Av disse ble 8 skutt under lisensjakta.

6 ulver skutt etter skade på husdyr

I tillegg til ulvene som ble felt under lisensjakta, ble 6 ulver felt ved skadefelling, 1 felt i nødverge og 3 av andre årsaker.

 

I jaktåret 2000/01 var det en nesten like stor avgang av ulver. Den gangen ble det bestemt at det skulle skytes flere ulver for å redusere veksten i ulvebestanden. I de følgende årene var avgangen liten, men deretter har vi sett en jevnt økende trend.1

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

Bjørn Ulv Jerv Gaupe
1994/1995 1 17 64
1995/1996 1 16 103
1996/1997 3 17 113
1997/1998 3 19 127
1998/2999 5 1 22 105
1999/2000¹ 5 2 31 101
2000/2001 6 17 41 98
2001/2002 3 2 48 102
2002/2003 1 7 38 71
2003/2004 4 6 39 46
2004/2005 1 7 50 58
2005/2006 6 5 63 51
2006/2007 4 2 79 82
2007/2008 13 5 77 111
2008/2009 12 5 90 136
2009/2010 18 8 89 147
2010/2011 10 13 105 157
2011/2012 16 9 112 92
2012/2013 13 8 157 92
2013/2014 5 17 61 78
2014/2015 12 14 96 89
2015/2016 10 14 123 78
2016/2017 8 18 111 62

111 jerver ble felt

I jaktåret 2016/17 ble det registrert en total avgang på 111 jerver, 12 færre enn foregående jaktår. 58 jerver, eller 50 prosent av jaktkvoten, ble felt under lisensjakta. 29 av dyrene ble skutt i de tre nordligste fylkene. På landsnivå har det tidligere blitt påvist flere skader på sau av jerv enn av ulv, men de siste par årene har antall påviste skader av jerv gått ned.

 

1 Tittel, ingress og avsnitt ble rettet 28. september 2017.

Faktaside

Kontakt