Skoginntektene på stedet hvil

Publisert:

I alt hadde 21 050 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015. I gjennomsnitt var denne inntekta 41 000 kroner, det samme som året før.

Til sammen hadde de personlige skogeierne med overskudd en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 872 millioner kroner i 2015, mot 866 millioner kroner året før. I tillegg var det ført 107 millioner kroner i næringsinntekt fra skogbruket på skogeiers ektefeller, samboere og partnere, mot 102 millioner kroner i 2014. Samlet skoginntekt for personer ble dermed 973 millioner kroner i 2015.

Figur 1

Figur 1. Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2015

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Tre av fire som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015, eier under 1 000 dekar produktiv skog. Disse hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 29 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5 000 og 20 000 dekar skog, på 213 000 kroner. For de få som eier over 20 000 dekar produktiv skog, lå næringsinntekta fra skogbruket på 527 000 kroner. Det er litt over 500 skogeiere med positiv skoginntekt som eier mer enn 5 000 dekar produktiv skog.

Figur 2

Figur 2. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt. Fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2015

Bruttoinntekta økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 672 000 kroner i 2014. Dette er 50 000 kroner mer enn året før. Næringsinntekt fra skogbruk utgjorde 6 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 31 prosent og lønnsinntekter 39 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.

Figur 3

Figur 3. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for skogeiere med positiv næringsinntekt. 2015

Skogfondordningen reduserer skattbar inntekt

I Inntektsåret 2015 fikk de personlige skogeierne utbetalt 326 millioner kroner fra sine skogfondkontoer til finansiering av ulike investeringer i skogbruket. Når skogeieren bruker penger fra skogfondkontoen til bestemte investeringer, er det bare 15 prosent av tilbakeført beløp som er skattbar inntekt. Resten, det vil si 85 prosent, er unntatt beskatning. Ordningen resulterte derfor i at 277 millioner kroner ikke inngikk i de personlige skogeiernes skattbare næringsinntekt i 2015. Det vil si at personers samlede skattbare næringsinntekt fra skogbruket på denne måten ble redusert med over 20 prosent. 

En annen effekt av ordningen er at 14 prosent av bruttoverdien fra tømmersalget i 2015 ble satt inn på skogfondkonto. For de personlige eierne utgjorde dette 434 millioner kroner.

Kontakt