Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret

Publisert:

For første gang har mer enn en halv million nordmenn mulighet til å gå på jakt, flest jegere bor i Trøndelag. 14 prosent av norske jegere er kvinner.

I alt var 501 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2017/2018, viser statistikken over registrerte jegere. Disse fordelte seg på 431 000 menn og 70 000 kvinner. For 15 år siden var 371 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. I løpet av denne perioden er antallet kvinner blitt mer enn fordoblet, mens antallet menn har økt med 27 prosent.

Figur 1. Andelen kvinner som har betalt jegeravgift

Prosent
2002/ 2003 5.6
2003/ 2004 5.9
2004/ 2005 6.1
2005/ 2006 6.3
2006/ 2007 6.5
2007/ 2008 6.8
2008/ 2009 6.9
2009/ 2010 6.9
2010/ 2011 7
2011/ 2012 7.2
2012/ 2013 7.3
2013/ 2014 7.3
2014/ 2015 7.6
2015/ 2016 8
2016/ 2017 8.3
2017/ 2018 8.8

Stadig flere kvinner betaler jegeravgift

I alt 202 300 nordmenn betalte jegeravgiften for jaktåret 2017/2018. Det er omtrent det samme som i foregående jaktår. Kvinner utgjorde knapt 9 prosent av disse. I alt betalte 17 700 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2017/2018, som utgjør en økning på 5 prosent fra foregående jaktår. Av dem som bestod jegerprøven siste jaktår, var 29 prosent kvinner.

Trøndelag har fleste jegere

I årevis har Akershus hatt flest betalende jegere. Fra 2018 er Trøndelag blitt ett fylke, og er nå det fylket som i særklasse har flest jegere. Av alle norske menn over 16 år betalte i underkant av 9 prosent jegeravgiften i jaktåret 2017/2018.

– Nord-Trøndelag har lenge vært fylket med størst andel jegere, forteller seniorrådgiver ved SSBs seksjon for eiendoms- areal- og primærnæringsstatstikk, Trond Amund Steinset.

– Etter sammenslåingen av Trøndelags-fylkene er det Finnmark som overtar denne plassen, forsetter han.

I jaktåret 2017/2018 betalte 16 prosent av mennene og 3 prosent av kvinnene i vårt nordligste fylke jegeravgift. Hedmark fulgte deretter med en andel på henholdsvis 15 og 2 prosent.

1 Omfatter menn over 16 år bosatt i Norge.

Figur 2. Andel av den mannlige befolkningen som har betalt jegeravgift for jaktåret 2017/2018¹

2017/2018
Rogaland 5
Akershus og Oslo 5.6
Hordaland 5.7
Vestfold 6.6
Østfold 7.4
Buskerud 8.1
Møre og Romsdal 8.6
Vest-Agder 9.7
Telemark 11.1
Nordland 11.4
Aust-Agder 11.5
Oppland 12.2
Troms Romsa 12.2
Trøndelag 13.3
Sogn og Fjordane 14.2
Hedmark 14.9
Finnmark Finnmárku 15.5

Faktaside

Kontakt