Samla slaktevekt av felte elg og hjort i jaktåret 2017/2018. Tonn

Tilbake til artikkelen

Samla slaktevekt av felte elg og hjort i jaktåret 2017/2018. Tonn1
  Elg Hjort I alt
1Slaktevekt er utrekna på grunnlag av gjennomsnittsvekter og talet på felte dyr.
Heile landet 3 984 1 858 5 842
Østfold 144 0 144
Akershus 127 1 128
Oslo 7 0 7
Hedmark 593 13 606
Oppland 436 43 479
Buskerud 283 24 307
Vestfold 48 8 56
Telemark 207 28 235
Aust-Agder 97 15 112
Vest-Agder 88 19 107
Rogaland 13 95 108
Hordaland 5 360 365
Sogn og Fjordane 3 559 562
Møre og Romsdal 35 495 530
Sør-Trøndelag (-2017) 374 167 541
Nord-Trøndelag (-2017) 670 31 701
Nordland 537 0 537
Troms - Romsa 221 0 221
Finnmark - Finnmárku 96 0 96

Faktaside

Kontakt