Økologisk areal og karensareal i drift, dekar og prosent av totalt jordbruksareal i drift. 1999, 2009 og 2017-2019

Tilbake til artikkelen

Økologisk areal og karensareal i drift, dekar og prosent av totalt jordbruksareal i drift. 1999, 2009 og 2017-20191
  1999 2009 2017 2018 2019
1Medrekna økologisk areal ute av drift for åra før 2012.
2Førebels tal for 2019.
Tallet for Totalt jordbruksareal i drift for 2019 er rettet 21. august 2020.
Totalt jordbruksareal i drift, dekar2 10 382 500 10 142 900 9 851 100 9 862 800 9 818 200
Økologisk areal i drift, dekar 149 500 439 900 436 800 416 900 411 500
Karensareal i drift, dekar 38 200 127 500 33 600 46 900 41 600
Sum økologisk areal og karensareal i drift, dekar 187 700 567 300 470 400 463 800 453 100
Prosent økologisk areal i drift av totalt jordbruksareal i drift2 1,4 4,3 4,4 4,2 4,2
Prosent økologisk og karensareal i drift av totalt jordbruksareal i drift2 1,8 5,6 4,8 4,7 4,6

Faktaside

Kontakt