Mer hogst tross lavere priser

Publisert:

Skogeierne solgte i underkant av 10,4 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016, 186 000 kubikkmeter mer enn året før. Bare en gang tidligere, i driftsåret 1989/90, ble det hogd mer tømmer for salg enn i 2016.

Figur 1

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,4 milliarder kroner. Dette er omtrent samme nivå som i 2015. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 325 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2016, noe som er 14 kroner lavere enn året før.

Figur 2

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Økt hogst i Hordaland og Oppland

Hordaland og Oppland økte hogstkvantumet med henholdsvis 96 000 og 64 000 kubikkmeter sammenlignet med 2015. Størst nedgang i hogstkvantumet hadde Østfold med 56 000 kubikkmeter. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i – i alt 2,8 millioner kubikkmeter. Det utgjør 28 prosent av alt avvirket tømmer i Norge i 2016.

Figur 3

Figur 3. Endring i avvirket kvantum industrivirke for salg fra 2015 til 2016*. Fylke

Lavere tømmereksport

Foreløpige tall for utenrikshandel med varer viser at 3,5 millioner kubikkmeter tømmer ble eksportert i 2016. Det er 500 000 kubikkmeter mindre enn året før og utgjør 34 prosent av den totale avvirkningen.

Figur 4

Figur 4. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Kontakt