Notater 2002/77

Dokumentasjonsrapport

Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen 2002

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen 2002. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Liva Vågane

Serie og -nummer

Notater 2002/77

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk, Seksjon for intervjuundersøkelser

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt