Bruttoinntekt, næringsinntekt og gjeld for yrkesfiskarar med næringsinntekt frå fiske. Fylke. 2017

Tilbake til artikkelen

Bruttoinntekt, næringsinntekt og gjeld for yrkesfiskarar med næringsinntekt frå fiske. Fylke. 2017
  Gjennomsnittleg bruttoinntekt Median bruttoinntekt Gjennomsnittleg næringsinntekt fiske Median næringsinntekt fiske Gjennomsnittleg gjeld Median gjeld
Heile landet 932 000 822 000 644 000 601 000 1 454 000 861 000
Østfold 904 000 768 000 602 000 556 000 1 381 000 977 000
Akershus 728 000 685 000 562 000 601 000 1 884 000 1 899 000
Oslo 739 000 687 000 544 000 481 000 1 355 000 430 000
Hedmark 891 000 748 000 679 000 747 000 1 168 000 357 000
Oppland 929 000 933 000 757 000 741 000 1 142 000 1 006 000
Buskerud 613 000 560 000 408 000 399 000 1 529 000 618 000
Vestfold 817 000 726 000 603 000 615 000 2 156 000 2 013 000
Telemark 680 000 653 000 456 000 327 000 922 000 234 000
Aust-Agder 708 000 587 000 486 000 361 000 1 253 000 374 000
Vest-Agder 792 000 658 000 625 000 507 000 1 514 000 1 085 000
Rogaland 860 000 746 000 561 000 511 000 1 632 000 1 332 000
Hordaland 1 052 000 920 000 693 000 715 000 2 038 000 1 700 000
Sogn og Fjordane 929 000 864 000 590 000 590 000 1 332 000 830 000
Møre og Romsdal 1 069 000 935 000 748 000 720 000 1 628 000 1 347 000
Sør-Trøndelag 793 000 728 000 579 000 516 000 1 227 000 839 000
Nord-Trøndelag 971 000 817 000 672 000 611 000 1 891 000 1 075 000
Nordland 904 000 802 000 643 000 591 000 1 271 000 699 000
Troms Romsa 937 000 818 000 601 000 553 000 1 330 000 669 000
Finnmark Finnmárku 774 000 662 000 564 000 505 000 1 064 000 423 000

Faktaside

Kontakt