Ikke skutt flere ulver siden 1919

Publisert:

I alt ble 31 ulver skutt eller drept i jaktåret 2017/18. Av disse ble 24 ulver felt under vinterens lisensjakt. Vi må et snaut hundreår tilbake i tid for å finne en lignende ulvejakt.

Det ble gitt fellingstillatelse for 42 ulver, og av disse ble 24 dyr skutt under lisensjakta, viser statistikken over avgang av store rovdyr. Alle lisensfellingene skjedde i Hedmark.

- Det er 99 år siden sist det har blitt skutt så mange ulver, opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset. - Årsaken til rekordfellingen er at det ble påvist flere ulvekull i 2017 enn bestandsmålet på 4-6 kull. Det ble derfor satt en høyere kvote enn tidligere, forklarer han. Klima- og miljødepartementet åpnet dessuten for første gang for felling i etablerte revir.

Det er 99 år siden sist det har blitt skutt så mange ulver

Seniorrådgiver Trond Amund Steinset i Statistisk sentralbyrå

I tillegg ble 6 ulver felt som skadedyr og 1 omkom av andre årsaker.

1 I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

Bjørn Ulv Jerv Gaupe
1994/1995 1 17 64
1995/1996 1 16 103
1996/1997 3 17 113
1997/1998 3 19 127
1998/2999 5 1 22 105
1999/2000¹ 5 2 31 101
2000/2001 6 17 41 98
2001/2002 3 2 48 102
2002/2003 1 7 38 71
2003/2004 4 6 39 46
2004/2005 1 7 50 58
2005/2006 6 5 63 51
2006/2007 4 2 79 82
2007/2008 13 5 77 111
2008/2009 12 5 90 136
2009/2010 18 8 89 147
2010/2011 10 13 105 157
2011/2012 16 9 112 92
2012/2013 13 8 157 92
2013/2014 5 17 61 78
2014/2015 12 14 96 89
2015/2016 10 14 123 78
2016/2017 8 18 111 62
2017/2018 9 31 84 55

Færre jerver skutt

I jaktåret 2017/18 ble det registrert en total avgang på 84 jerver, 27 færre enn foregående jaktår. Av en kvote på 113 jerver, ble 35 felt under lisensjakta. 14 av dyrene ble skutt i de tre nordligste fylkene. I tillegg ble 44 jerver felt ved skadefelling og 5 dyr omkom av andre årsaker. På landsnivå har det tidligere blitt påvist at jerven skader flere sauer enn det ulven gjør. De siste par årene har imidlertid antall påviste skader av jerv gått ned.

Færre gauper felt under kvotejakta

Under kvotejakta vinteren 2017/18 ble det gitt tillatelse til å skyte 38 gauper, mens 40 gauper faktisk ble felt. Dette er 7 færre enn foregående jaktår. Med 18 felte gauper var Nord-Trøndelag det fylket der det ble skutt flest. På landsnivå ble i tillegg 8 gauper tatt av dage under skadefelling, 6 ble påkjørt av bil og tog, mens 1 omkom av andre årsaker.

 

Faktaside

Kontakt