Over 200 egg hver i året

Publisert:

Det er ikke bare i påsken vi spiser mye egg! I Norge finnes det over 4,3 millioner høner som sørger for at vi får i overkant av 200 egg hver i året.

høner_hvit_italiener_350x272

Norsk eggproduksjon går ikke den veien høna sparker – snarere tvert imot.

 –Nordmenn er et eggspisende folk, og vi spiser stadig mer. I 2016 ble det produsert 68 millioner kilo egg. Dette er en økning på 38 prosent fra 1995.

Det sier Anne Ingunn Løvberget, rådgiver i seksjon for eiendoms-, areal og primærnæringsstatistikk i SSB.

Fordelt på befolkningen blir det i snitt 13 kilo egg, altså i overkant av 200 egg hver, i året.

Flere høner på færre bedrifter

Hønene som produserer disse egga, blir det også stadig flere av. Men over tid har eggproduksjonen blitt konsentrert på en stadig mindre andel av jordbruksbedriftene.

–I 1959 var det 85 600 jordbruksbedrifter som til sammen hadde 2,7 millioner høner. I 2017 var det 4,3 millioner høner fordelt på snaut 2 000 jordbruksbedrifter, forklarer Løvberget.

  Jordbruksbedrifter med høner Antall høner  Høner per jordbruksbedrift
1959 85 588 2 668 394 31
1969 40 653 3 270 423 80
1979 14 655 3 827 799 261
1989 5 930 3 441 719 580
1999 4 064 3 181 174 783
2009 1 855 3 897 049 2 101
2017* 1 995 4 314 118 2 162

*foreløpige tall for 2017

Upopulært hønsekjøtt

Høner for eggproduksjon blir utrangert når de er rundt 18 måneder gamle. Løvberget forteller at hønsekjøtt tidligere var et viktig biprodukt til eggproduksjonen, men at populariteten har dalt over årenes løp.

–Fra 1990-tallet til 2016 har årsproduksjonen av hønsekjøtt avtatt fra 3 000 tonn til 1 000 tonn, og prisen har etter hvert blitt svært lav, sier Løvberget.

Men kylling vil vi ha

Produksjonen av annet fjørfekjøtt enn hønsekjøtt har økt kraftig siden slutten av 1960-tallet. Økningen har vært særlig stor fra rundt 1990 og framover.

–Fjørfekjøtt utgjorde 9 prosent av all norsk kjøttproduksjon i 1990, mens den lå på 28 prosent i 2016. Av dette er 88 prosent kylling og 10 prosent kalkun. Høns og and utgjør til sammen bare 2 prosent, forteller Løvberget.

Kontakt