Godt rypeår i Sør-Norge

Publisert:

Totalt ble 88 000 ryper felt i Sør-Norge i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er en oppgang på 59 prosent fra foregående jaktår. I Nord-Norge ble utbyttet derimot redusert med 22 prosent.

I alt 182 000 ryper ble skutt i løpet av jaktåret 2016/2017, viser statistikken over småviltjakt. Det er 4 prosent flere enn året før. Av dette var 118 000 liryper og 64 000 fjellryper. Selv med en liten økning sist jaktår, er det fortsatt et godt stykke igjen til jaktutbyttet for 20 år siden, som var dobbelt så stort.

Figur 1. Antall felte ryper

Antall felt
1998/1999 511900
1999/2000 551600
2000/2001 489900
2001/2002 482000
2002/2003 415000
2003/2004 443900
2004/2005 450300
2005/2006 364300
2006/2007 312200
2007/2008 323100
2008/2009 224900
2009/2010 164200
2010/2011 194700
2011/2012 229000
2012/2013 119900
2013/2014 151600
2014/2015 222400
2015/2016 175000
2016/2017 181900

Oppgangen fra jaktåret 2015/2016 skyldes økt utbytte av både li- og fjellrype i Sør-Norge. Her viste takseringene før jakta bestandsøkning, og derfor ble områder som tidligere år hadde vært fredet, åpnet for jakt igjen. Fortsatt var det begrensning i hvor mye som kunne felles, men enkelte steder ble kvotene økt noe.

Stor økning i Hedmark og Sør-Trøndelag

Hedmark og Sør-Trøndelag var de to fylkene med størst oppgang. Det var også disse to fylkene hvor nedgangen var størst jaktåret før. I Hedmark ble totalt 10 000 ryper felt, og det er 7 000 flere enn jaktåret før. I Sør-Trøndelag økte utbyttet med 11 000 ryper og endte på 17 000.

Flest ryper felt i Troms

I Nord-Norge var det nedgang i utbyttet av både li- og fjellrype i alle tre fylker. Totalt 41 000 ryper ble felt i Troms, og selv med en nedgang på 11 prosent var Troms det fylket hvor det ble felt flest ryper i 2016/2017. Tidligere har Finnmark ligget på topp når det gjelder antall felte ryper, og går vi tilbake til jaktåret 2005/2006, var utbyttet på over 100 000 ryper i vårt nordligste fylke. Sist jaktår ble 32 000 ryper skutt i Finnmark, og det representerer en nedgang på 37 prosent fra jaktåret 2015/2016.

Etter å ha blitt forbigått av Guovdageaidnu Kautokeino i Finnmark forrige jaktår er igjen Karlsøy i Troms den kommunen hvor det ble felt flest ryper i 2016/2017. Her ble til sammen 12 800 skutt, en oppgang på 2 600. Deretter fulgte Guovdageaidnu Kautokeino og Tromsø med i overkant av 7 000 felte i hver av kommunene.

Figur 2

Figur 2. Kommuner med flest felte ryper. Antall felte ryper og antall jegere med utbytte. 2016/2017

Flere skogsfugl felt

Utbyttet av orrfugl og storfugl gikk opp med henholdsvis 24 og 68 prosent i jaktåret vi akkurat har lagt bak oss. Også for orrfugl og storfugl var det oppgang i Sør-Norge og nedgang i Nord-Norge. På landsbasis ble til sammen 7 700 storfugl og 16 300 orrfugl skutt. I Hedmark ble utbyttet av både orrfugl og storfugl fordoblet fra jaktåret før. Her ble i alt 2 000 orrfugl og 2 200 storfugl skutt i 2016/2017.

Av jerpe, som er den minste av skogsfuglene, ble det på landsbasisfelt 1 300. For 10 år siden ble det årlig skutt om lag 3 000 jerper, men siden den gang har fellingstallet gradvis blitt redusert.

Figur 3. Antall felte harer og rødrev¹

Hare Rødrev
1971/1972 74000 44000
1972/1973 76000 48000
1973/1974 63000 52000
1974/1975 72000 67000
1975/1976 56000 38000
1976/1977 50000 29000
1977/1978 61000 43000
1978/1979 64000 52000
1979/1980 47000 41000
1980/1981 63000 40000
1981/1982 74000 38000
1982/1983 72000 27000
1983/1984 94000 29000
1984/1985 127300 30300
1985/1986 116800 30100
1986/1987 116800 24700
1987/1988 124300 17900
1988/1989 125800 19400
1989/1990 125700 18300
1990/1991 105500 12700
1991/1992 115100 18700
1992/1993 76700 14000
1993/1994 70400 14200
1994/1995 58900 14600
1995/1996 51000 15100
1996/1997 43200 15600
1997/1998 43100 16600
1998/1999 38600 16400
1999/2000 42600 17900
2000/2001 32800 16800
2001/2002 28600 16200
2002/2003 24200 19300
2003/2004 28500 18300
2004/2005 29300 19400
2005/2006 25000 21100
2006/2007 22900 18200
2007/2008 24600 19600
2008/2009 23300 20100
2009/2010 20400 18800
2010/2011 19900 23900
2011/2012 20500 27700
2012/2013 13900 23700
2013/2014 15500 21400
2014/2015 17600 22400
2015/2016 15600 21300
2016/2017 14200 21000

Figur 4. Antall felte skogsfugl¹

Storfugl Orrfugl Jerpe
1991/1992 18650 50620 8250
1992/1993 15880 34030 6320
1993/1994 16420 42030 7070
1994/1995 12480 29010 4280
1995/1996 12080 25980 2930
1996/1997 10790 23580 3340
1997/1998 13840 31190 3620
1998/1999 12850 32540 5610
1999/2000 14730 35560 5650
2000/2001 13630 31290 5110
2001/2002 10528 27213 3599
2002/2003 10117 27398 4139
2003/2004 9896 28188 5143
2004/2005 10490 23412 3028
2005/2006 7158 16851 1808
2006/2007 10465 21924 2581
2007/2008 15883 34360 4503
2008/2009 11838 27380 3051
2009/2010 11480 26210 3090
2010/2011 14040 31430 3110
2011/2012 11760 24350 3300
2012/2013 5830 14560 1730
2013/2014 7400 14620 1400
2014/2015 9180 20120 2040
2015/2016 4600 13200 1100
2016/2017 7700 16300 1300

Økt utbytte av ærfugl og svartand

Til sammen 11 700 ærfugl ble felt i 2016/2017, og det er 80 prosent flere enn i 2015/2016. Mye av oppgangen skyldes økt utbytte på Hvaler i Østfold, hvor antall felte ærfugl ble nær fordoblet. I nabokommunen Fredrikstad økte utbyttet med 1 800 fugl. Om lag 60 prosent av all ærfugl som ble skutt i Norge, ble felt i disse to kommunene. Det samme gjelder for svartand. Av en total fangst på 5 300 svartender ble 1 400 felt i Fredrikstad og 2 500 på Hvaler. Det samlede utbyttet av svartand økte med 3 800 felte fugl fra jaktåret før.

Kontakt