Flere jaktet småvilt

Publisert:

Totalt deltok 84 000 jegere i småviltjakt i jaktåret 2016/2017. Det er 4 prosent flere enn jaktåret før. Oppgangen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.

På grunn av redusert rypebestand de siste årene har jakta mange steder blitt stoppet helt, eller det er innført begrensninger av hvor mange jegere som får slippe til. I Sør-Norge viste takseringene før jakta en oppgang i bestanden, og derfor ble områder som tidligere har vært fredet, åpnet for jakt igjen. Dette førte til at noen flere fikk mulighet til å jakte. I alt var 45 800 jegere på rypejakt i 2016/2017. Det er en oppgang på 12 prosent fra 2015/2016, ifølge statistikken Aktive jegere.

Figur 1. Aldersfordelingen i hele befolkningen og blant jegere

Alder Jegere 2001/2002 Jegere 2016/2017 Befolkningen 2001 Befolkningen 2016
16-39 år 44 33 46 44
40-75 år 56 67 54 56

94 000 hjorteviltjegere

I alt 94 200 jegere jaktet hjortevilt i 2016/2017. Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det fortsatt betydelig færre hjortejegere enn elgjegere. Antallet hjortejegere er imidlertid økende. Totalt 47 200 personer jaktet hjort sist jaktår, mens 61 100 jaktet elg. Videre var det 42 400 som jaktet rådyr, og av dem felte 15 900 ett eller flere dyr. Til sammen 10 400 jegere jaktet villrein.

Figur 2. Antall personer som har deltatt på jakt¹ fordelt på bostedsfylke

Antall jegere
Akershus 12358
Sør-Trøndelag 11916
Hedmark 10410
Nordland 8909
Hordaland 8626
Nord-Trøndelag 8583
Oppland 7864
Møre og Romsdal 7501
Oslo 7483
Buskerud 7329
Troms 6912
Telemark 6626
Østfold 6418
Rogaland 6258
Vest-Agder 5622
Sogn og Fjordane 5312
Vestfold 4575
Aust-Agder 4280
Finnmark 4120
Utlendinger 706
Andre¹ 296

Kvinneandelen øker fortsatt

De første tallene som ble samlet inn, viste at om lag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972. Siden den gang har antallet økt, og i jaktåret 2016/2017 utgjorde kvinnene 6,9 prosent av dem som jaktet - mot 6,5 prosent jaktåret før. I alt var det 9 800 kvinner som jaktet sist jaktår.

Figur 3. Andel jegere som jaktet småvilt og/eller hjortevilt. 2016/2017

Jaktet bare småvilt 34% Jaktet bare hjortevilt 41% Jaktet både småvilt og hjortevilt 25%
Prosent 34 41 25

5 700 deltok under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv

I alt deltok 5 700 jegere under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv i 2016/2017. 3 100 jegere deltok under lisensfelling av jerv, 640 for bjørn og 3 700 for ulv. I tillegg var det 2 200 jegere som jaktet gaupe under den årlige kvotejakta.

Figur 4

Figur 4. Andel av den mannlige befolkningen over 16 år som jaktet i 2016/2017

Faktaside

Kontakt