92390_tabell_96632_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntind/aar
92390_tabell_96632
statistikk
2013-02-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Husholdningenes inntekter, ulike grupper2011

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold

Antall personer med vedvarende lavinntekt. Ulike treårsperioder1
 EUs lavinntektsdefinisjon (60 prosent av mediangjennomsnittet)
 2004-20062005-20072006-20082007-20092008-20102009-2011
1Aleneboende studenter er utelatt.
Under 18 år67 30070 00072 70073 80074 30073 900
18-34 år81 80085 40089 50094 40098 900102 700
35-49 år55 10057 00059 50060 80060 70061 200
50-66 år42 00043 80047 00047 00046 60045 000
67 år og over95 70094 20091 10085 30076 50068 100
Alle341 900350 400359 800361 200357 000351 000