Tabell

Andel personer med vedvarende lavinntekt. Ulike treårsperioder1
 EUs lavinntektsdefinisjon (60 prosent av mediangjennomsnittet)
 2004-20062005-20072006-20082007-20092008-20102009-2011
1Aleneboende studenter er utelatt.
Under 18 år7,07,37,67,77,77,6
18-34 år9,69,910,310,711,111,4
35-49 år5,55,75,95,95,95,9
50-66 år4,54,64,84,84,64,5
67 år og over16,916,415,814,612,811,1
Alle7,98,18,28,17,97,7