262543_tabell_267140_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
262543_tabell_267140
statistikk
2016-06-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true
Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2015

Innhold

Kontante overføringer til barnefamilier
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Prosentvis endring i faste kroner
2014 - 20152009 - 2015
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
2015
Alle overføringer773 50037 5361,05,2
 
Foreldrepenger ved fødsel1143 00017 7833,526,0
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon10 50043510,1-5,5
Barnetrygd708 00014 835-2,4-8,6
Kontantstøtte249 3001 57515,4-3,1
Overgangsstønad25 3002 500-1,4-8,2
Stønad til barnetilsyn25 400360-4,7-24,4
Utdanningsstønad3 30048-9,6-20,7