217261_tabell_230706_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
217261_tabell_230706
statistikk
2015-06-11T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Kontante overføringer til barnefamilier gir en oversikt over totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som kontantstøtte, barnetrygd og foreldrepenger.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2014

Innhold

Kontante overføringer til barnefamilier per barn 0-17 år fordelt på fylke. Bosatte. Faste kroner.
2008200920102011201220132014
Kontante overføringer1
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med. Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
Alle fylker30 20030 90030 80031 20031 40031 30032 300
 
Østfold28 50030 00029 60030 00029 90029 70030 600
Akershus29 30029 50029 60029 80030 00030 00031 000
Oslo37 90038 80038 70038 60038 40038 10040 400
Hedmark28 00028 60028 00028 20028 40028 10028 500
Oppland28 40028 00028 40028 60028 60028 40029 400
Buskerud29 70029 80029 70029 70030 20029 90030 900
Vestfold29 00029 30029 10029 50029 50029 50030 200
Telemark27 90028 50028 20029 00029 50029 20030 600
Aust-Agder28 50029 40029 30029 90030 00029 90030 200
Vest-Agder29 30030 10030 30030 70030 80031 10031 600
Rogaland29 80031 00031 00031 90032 10031 90033 000
Hordaland30 10031 10030 80031 20031 90031 80033 000
Sogn og Fjordane27 90028 20028 00028 50028 70029 00029 200
Møre og Romsdal28 90029 10029 10029 10029 90029 90030 500
Sør-Trøndelag30 60031 50031 60032 00032 00032 20033 600
Nord-Trøndelag28 40028 40027 90028 70029 00029 10029 800
Nordland28 20029 20028 60029 30029 40029 60030 500
Troms Romsa30 90031 10031 20031 70031 50031 60032 400
Finnmark Finnmárku33 60034 30033 70033 90034 20033 80031 700