217261_tabell_230578_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
217261_tabell_230578
statistikk
2015-06-11T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Kontante overføringer til barnefamilier gir en oversikt over totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som kontantstøtte, barnetrygd og foreldrepenger.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2014

Innhold

Kontante overføringer til barnefamilier
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Prosentvis endring i faste kroner
2013 - 20142008 - 2014
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
2014
Alle overføringer773 10036 4031,37,1
 
Foreldrepenger ved fødsel1144 70016 8324,833,4
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon10 60038710,3-10,4
Barnetrygd707 40014 879-2,5-7,2
Kontantstøtte250 6001 33711,4-27,1
Overgangsstønad26 6002 482-2,5-1,4
Stønad til barnetilsyn26 700370-2,0-23,4
Utdanningsstønad3 60052-10,6-16,5