140558_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar
140558_tabell
statistikk
2013-12-17T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
true
Statistikken gir et detaljert bilde av norske husholdningers årlige forbruk av ulike varer og tjenester.

Forbruksundersøkelsen2012

Innhold