Forbruksundersøkelsen2012

Innhold

Arkiv for Forbruksundersøkelsen - hvert 5. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. desember 2013 2012 Lite endring i forbruksmønsteret
9. juni 2010 2007-2009 Fortsatt regionale forskjeller i forbruket
10. juni 2009 2006-2008 Mer av forbruket går til bolig
4. september 2008 2005-2007 Samme forbruksmønster, økt forbruk
10. september 2007 2004-2006 Bolig, transport og kultur koster mest
11. september 2006 2003-2005 Store regionale forskjeller i forbruket
26. oktober 2005 2002-2004 Forbruksmønsteret holder seg stabilt
16. november 2004 2001-2003 Bolig og transport koster husholdningene mest
16. desember 2003 2000-2002 Bolig - den største husholdningsutgiften
16. desember 2002 1999-2001 Bolig fortsatt folks største utgiftspost
19. desember 2001 2000 Forbruket i private husholdninger økte
18. desember 2000 1999 Mer til kultur og fritid enn til mat
13. desember 1999 1998 Forbruksveksten flatet ut