Tabell

Forbruksutgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe. Løpende priser
1998-20002012
Utgifter (kr)Andel av forbruksutgift i alt (prosent)Utgifter (kr)Andel av forbruksutgift i alt (prosent)
00 Forbruksutgift i alt280 078100,0435 507100,0
 
01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer33 49912,051 42911,8
02 Alkoholdrikker og tobakk8 1142,911 7172,7
03 Klær og skotøy16 2785,823 6185,4
04 Bolig, lys og brensel71 27825,4135 98231,2
05 Møbler og husholdningsartikler17 3216,224 4955,6
06 Helsepleie7 7172,811 4212,6
07 Transport56 83220,381 57418,7
08 Post og teletjenester5 6102,08 2531,9
09 Kultur og fritid33 63412,043 34710,0
10 Utdanning8690,39850,2
11 Restaurant- og hotelltjenester11 3794,115 5573,6
12 Andre varer og tjenester17 5476,327 1296,2