Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane

Publisert Tittel Åpne
14. juni 2005 Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane 2000, 2001 og 2002 SammendragPDF (55 sider)
11. desember 2001 Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane 1999 SammendragPDF (26 sider)
11. oktober 2000 Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane 1998 SammendragPDF (24 sider)