Notater 2000/61

Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane 1998

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane 1998

Ansvarlig

Oddbjørn Haugen

Serie og -nummer

Notater 2000/61

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk /Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

24

Målform

Nynorsk

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt