Notater 2001/66

Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utrekning av vekter til inntekts- og formuesundersøkingane 1999

Ansvarlig

Oddbjørn Haugen

Serie og -nummer

Notater 2001/66

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

26

Målform

Nynorsk

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt