Gjennomsnittsinntekter for norskfødte med innvandrerforeldre og personer uten innvandrerbakgrunn. Personer 30-39 år. 2016

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittsinntekter for norskfødte med innvandrerforeldre og personer uten innvandrerbakgrunn. Personer 30-39 år. 20161
  Norskfødte med innvandrerforeldre Personer uten innvandrerbakgrunn Differanse i prosent
1Personer i studenthusholdninger er utelatt.
Yrkesinntekt 389 700 437 000 -11
Kapitalinntekter 18 700 18 600 0
Overføringer 84 100 76 300 10
Ytelser fra folketrygden 26 000 24 200 7
Sosialhjelp 2 300 1 300 71
Bostøtte 1 100 700 57
Samlet inntekt 492 500 531 900 -7
Utlignet skatt 124 300 134 200 -7
       
Antall personer 7 415 483 002  

Kontakt