Antall norskfødte med innvandrerforeldre 30-39 år. Etter landbakgrunn. 2016

Tilbake til artikkelen

Antall norskfødte med innvandrerforeldre 30-39 år. Etter landbakgrunn. 20161
Danmark 175
1Personer i studenthusholdninger er utelatt.
Sverige 87
Kroatia 85
Polen 158
Tyrkia 666
Makedonia 97
Marokko 423
Sri Lanka 95
Filippinene 158
India 532
Pakistan 2 937
Vietnam 689
Chile 118
Andre land 1 195
   
Alle norskfødte med innvandrerforeldre 7 415

Kontakt