Økonomiske analyser, 4/2016

Selvforsørging etter botid blant ikke-nordiske innvandrere

Publisert:

Endret:

I denne artikkelen analyseres grad av selvforsørging og forskjeller blant ikke nordiske-innvandrere. Etter få år er selvforsørgingsgraden særlig høy for arbeidsinnvandrere, mens den knapt når 40 prosent for kvinner med flukt som innvandringsgrunn.

Åpne og les artikkelen i PDF (838 KB)

Kontakt