Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Antall bosatte personer 17 år og eldre med formuesskatt og sum formuesskatt. 2014 og 2015. Sum millioner kroner og antall

Tilbake til artikkelen

Antall bosatte personer 17 år og eldre med formuesskatt og sum formuesskatt. 2014 og 2015. Sum millioner kroner og antall
  Antall 2014 Formuesskatt 2014 Millioner kroner Antall 2015 Formuesskatt 2015 Millioner kroner
Nettoformue        
I alt 572 689 13 403 518 574 12 637
         
Opp til 2 mill 335 234 1 206 254 018 716
2 mill - 9 999 999 216 714 5 000 239 667 4 423
10 mill - 99,9 mill 19 769 4 155 23 715 4 191
100 mill - 499 mill 859 1 607 1 034 1 663
500 mill og over 113 1 434 140 1 644

Kontakt