Tabell

Antall bosatte personer 17 år og eldre med formuesskatt og sum formuesskatt. 2014 og 2015. Sum millioner kroner og antall
 Antall 2014Formuesskatt 2014 Millioner kronerAntall 2015Formuesskatt 2015 Millioner kroner
Nettoformue    
I alt572 68913 403518 57412 637
     
Opp til 2 mill335 2341 206254 018716
2 mill - 9 999 999216 7145 000239 6674 423
10 mill - 99,9 mill19 7694 15523 7154 191
100 mill - 499 mill8591 6071 0341 663
500 mill og over1131 4341401 644