Indikatorer på betalingsvansker for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Indikatorer på betalingsvansker for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent
  Innvandrere Resten av befolkningen Hele befolkningen
  I alt Fra EU etc Fra Afrika, Asia etc
Betalingsproblemer          
Husleie 8 7 10 3 3
Boliglån 2 1 2 2 2
El og kommunale avgifter 7 2 11 4 4
Andre lån 2 2 2 2 2
Andel med 2 eller flere betalingsproblemer 5 4 6 3 3
Andel som ikke har noen betalingsproblemer 86 92 81 93 92
           
Økonomisk romslighet          
Svært vanskelig 5 2 7 2 3
Vanskelig 15 7 22 4 5
Lett eller svært lett å få endene til å møtes 31 41 22 52 50
           
Mottar økonomisk støtte fra andre husholdninger 4 2 5 4 4
           
Antall svar 484 228 256 5 656 6 079

Kontakt