Tabell

Indikatorer på betalingsvansker for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent
 InnvandrereResten av befolkningenHele befolkningen
 I altFra EU etcFra Afrika, Asia etc
Betalingsproblemer     
Husleie871033
Boliglån21222
El og kommunale avgifter721144
Andre lån22222
Andel med 2 eller flere betalingsproblemer54633
Andel som ikke har noen betalingsproblemer8692819392
      
Økonomisk romslighet     
Svært vanskelig52723
Vanskelig1572245
Lett eller svært lett å få endene til å møtes3141225250
      
Mottar økonomisk støtte fra andre husholdninger42544
      
Antall svar4842282565 6566 079