Boligtype og boligstandard for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Boligtype og boligstandard for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent
  Innvandrere Resten av befolkningen Hele befolkningen
  I alt Fra EU etc Fra Afrika, Asia etc
Andel personer som          
bor i enebolig, våningshus 39 49 32 61 59
bor i småhus ellers 19 19 20 16 16
bor i husholdning som eier 56 57 56 83 81
bor i husholdning som er selveier 43 47 39 73 70
bor alene 26 31 22 25 25
bor trangt 27 15 36 6 7
bor svært romslig 14 20 9 36 34
Bor i bolig          
med råte eller fukt 10 9 12 6 7
som er utsatt for støy 16 15 16 12 12
som er utsatt for forurensning 9 10 8 8 8
Bor i område med kriminalitet, vold og hærverk 8 9 7 4 5
           
Boligareal per husholdning. Kvm. 90 96 85 124 121
Boligareal per person. Kvm. 41 48 34 59 58
           
Antall svar i alt 484 228 256 5 656 6 140

Kontakt