Tabell

Boligtype og boligstandard for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent
 InnvandrereResten av befolkningenHele befolkningen
 I altFra EU etcFra Afrika, Asia etc
Andel personer som     
bor i enebolig, våningshus3949326159
bor i småhus ellers1919201616
bor i husholdning som eier5657568381
bor i husholdning som er selveier4347397370
bor alene2631222525
bor trangt27153667
bor svært romslig142093634
Bor i bolig     
med råte eller fukt1091267
som er utsatt for støy1615161212
som er utsatt for forurensning910888
Bor i område med kriminalitet, vold og hærverk89745
      
Boligareal per husholdning. Kvm.909685124121
Boligareal per person. Kvm.4148345958
      
Antall svar i alt4842282565 6566 140