Publisert Tittel Åpne
24. mars 2021 Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser Artikkel
11. mars 2021 Økte inntekter for husholdningene Artikkel
5. oktober 2020 Høy formue blant norskfødte med innvandrerforeldre Artikkel
17. april 2020 Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer Artikkel
14. januar 2020 Brems i formuesveksten Artikkel
16. desember 2019 Inntektsnivået fremdeles lavere enn i 2015 Artikkel
20. desember 2018 Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling Artikkel
20. desember 2018 Sterk formuesøkning, større ulikhet Artikkel
13. desember 2017 Betydelig realinntektsnedgang Artikkel
16. desember 2016 Svakere inntektsvekst blant norske husholdninger Artikkel