Statistiske analyser 077

Inntekt, skatt og overføringer 2005

Publikasjonen Inntekt, skatt og overføringer utgis annet hvert år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen, samt noen forskningsresultater fra dette området. Publikasjonen er utformet med tanke på bruk i undervisning, i offentlig forvaltning og organisasjoner, i statistikkformidling og i media, og som et oppslagsverk.

Inntekt, skatt og overføringer 2005 inneholder en systematisk oversikt over inntekt og skatt for personer og husholdninger og for næringsinntekt, som gir hovedtrekkene i utviklingen av skatter og overføringer i Norge over tid og sammenlignet med utlandet. I tillegg til å gi en oversikt over hovedtrekkene ved det norske skatte- og avgiftssystemet, presenteres også analyser av ulike tema innenfor området inntekt, skatt og overføringer. Årets utgave inneholder analyser av fattigdomsproblematikk, skatteprogressivitet, lønnstakeres kjøpekraft i ulike land, inntektsutviklingen ved overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist og overføringer fra foreldre til voksne barn, samt presenterer bakgrunnen for og hovedtrekkene i skattereformen av 2006.

Om publikasjonen

Tittel

Inntekt, skatt og overføringer 2005

Ansvarlige

Annette Alstadsæter, Erik Fjærli, Ingrid Melby, Aud Walseth

Serie og -nummer

Statistiske analyser 077

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emner

Skatt for personer, Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

82-537-6935-0

ISBN (trykt)

82-537-6934-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

153

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt