Statistiske analyser 097

Inntekt, skatt og overføringer 2007

Publikasjonen Inntekt, skatt og overføringer utgis annethvert år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen samt noen forskningsresultater fra dette området. Publikasjonen er utformet med tanke på bruk i undervisning, i offentlig forvaltning og organisasjoner, i statistikkformidling og i media, og som et oppslagsverk.

Inntekt, skatt og overføringer 2007 inneholder en oversikt over inntekt og skatt for personer og husholdninger samt for næringsinntekt, som er utformet forholdsvis lik tidligere utgaver. Den faste oversikten gir hovedtrekkene i utviklingen av skatter og overføringer i Norge over tid og sammenlignet med utlandet. I tillegg til denne oversikten inneholder publikasjonen noen populærvitenskapelige artikler om ulike tema innenfor området inntekt, skatt og overføringer. Årets utgave inneholder analyser av: SkatteFUNN-ordningen, overføringer mellom foreldre og barn, pensjonsreformen, beregning av arbeidstilbudseffekter av skatteendringer, endringer i framtidige offentlige utgifter til tjenester og utviklingen i langtidssykefraværet på 1990-tallet.

Om publikasjonen

Tittel

Inntekt, skatt og overføringer 2007

Ansvarlige

Aud Walseth, Erik Fjærli, Gunnar Claus

Serie og -nummer

Statistiske analyser 097

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Skatt for personer, Inntekt og formue

ISBN (trykt)

9788253773513

ISSN

1892-7521

Antall sider

139

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt