Fordeling av nettoformue i 2016

Tilbake til artikkelen

Fordeling av nettoformue i 2016
  Gjennomsnittsformue. Kroner Formuesandel. Prosent Populasjonsandel. Prosent Gini
Alder (eldste person i familien)        
25-34 år 628 664 5 21 0,828
35-44 år 1 622 679 12 19 0,762
45-54 år 2 925 425 22 19 0,711
55-64 år 4 216 898 25 15 0,653
65-74 år 4 457 076 23 13 0,598
75 + 2 682 333 13 13 0,620
         
Alle familier (25 +) 2 546 321 100 100 0,723

Kontakt