Bosatte personer 17-33 år med utlignet skatt og antall personer med fradrag for BSU-sparing. 2016

Tilbake til artikkelen

Bosatte personer 17-33 år med utlignet skatt og antall personer med fradrag for BSU-sparing. 2016
  Antall personer i alt Med fradrag for BSU-sparing
  Antall personer Sum i millioner kroner
I alt 1 192 716 347 761 1 238,3
       
Med utlignet skatt 910 996 347 761 1 238,3
       
17-21 år 333 276 70 835 221,3
22-25 år 280 056 104 685 344,3
26-29 år 295 343 105 581 377,8
30-33 år 284 041 76 495 294,8
       
Kvinner 441 310 176 833 604,3
Menn 469 686 170 928 634,0
       
Med ligningsverdi av egen bolig 344 333 135 532 519,9
Uten ligningsverdi av egen bolig 848 383 212 229 718,4

Kontakt