117575
117575
innrapportering
2013-06-05T10:23:00.000Z
no

Pågår

Valutahandelstatistikk

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Valutahandelsstatistikken gir informasjon om hvilke aktører som har vært aktive i valutamarkedet og hvilken type kontrakter som er inngått. Statistikken bygger på daglige transaksjonsdata over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta fra de største bankene.

SSB står for innsamling og enkel bearbeiding av dataene på oppdrag fra Norges Bank.

Lovhjemmel for innsamling av opplysninger, lov om Norges Bank og pengevesenet mv (sentralbankloven) § 27, gir Norges Bank mulighet til å kreve opplysninger fra foretak i finansiell sektor, herunder banker mv. Opplysningene omfatter finansiering av virksomheten, virksomhetens regnskap, transaksjoner, egne og kunders beholdninger, samt annen informasjon som er nødvendige for sentralbankens arbeid.

Disse sidene inneholder rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene av valutahandel.

I menyen til høyre er det lenker til aktuelle lover og forskrifter og andre aktuelle internettsider.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen