117575
117575
innrapportering
2013-06-05T10:23:00.000Z
no

Ikke aktiv

Rapportering om valutahandel

Innhold

  • Om rapporteringen

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Rapportering om valutahandel (RA-0628)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Rapportørbankene skal rapportere all omsetning banken/konsernet har i NOK mot andre valutaer i løpet av en dag fordelt på ulike kategorier. Kjøp og salg rapporteres hver for seg. Innrapporteringen skjer på daglig basis senest ved utløpet av påfølgende virkedag. Alle beløp oppgis i tusen uten desimaler. I tillegg skal antall handler bak hver post oppgis.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører med signeringsrett
  • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Valutahandelsstatistikken gir informasjon om hvilke aktører som har vært aktive i valutamarkedet og hvilken type kontrakter som er inngått. Statistikken bygger på daglige transaksjonsdata over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta fra de største bankene.

SSB står for innsamling og enkel bearbeiding av dataene på oppdrag fra Norges Bank.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til de syv største bankene for å innhente opplysninger.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Oppgaveplikt

Lovhjemmel for innsamling av opplysninger, lov om Norges Bank og pengevesenet mv (sentralbankloven) § 27, gir Norges Bank mulighet til å kreve opplysninger fra foretak i finansiell sektor, herunder banker mv. Opplysningene omfatter finansiering av virksomheten, virksomhetens regnskap, transaksjoner, egne og kunders beholdninger, samt annen informasjon som er nødvendige for sentralbankens arbeid.

Se under LOVER OG REGLER i høyre marg for mer informasjon.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen